top of page

DPH Polsko

Přiznání  k DPH v Polsku

Jak často se podává přiznání k DPH v Polsku?

Nově registrované společnosti obvykle podávají měsíční přiznání k DPH a pokud mají nízký obrat mohou po 12 měsících změnit frekvenci na kvartální. 

Měsíční i kvartální přiznání je nutné poslat do 25. dne následujícího měsíce . pokud připadá na státní svátek nebo víkend, přesouvá se na další pracovní den.

 

V Polsku se zároveň podává obdoba českého kontrolního hlášení s povinnými údaji faktur.

Je kromě přiznání k DPH podat ještě něco dalšího?

Ano, pokud jste v daném měsíci nebo kvartálu vyvezli zboží do jiné země EU je potřeba podat ještě "EC Sales list"

Jaké podklady jsou potřeba pro zpracování přiznání k DPH v Polsku?

Faktury přijaté od dodavatelů

Faktury nebo doklady k přemístěná zboží z jiné země EU do Polska (například pokud posíláte z Vašeho výrobního skladu do skladu v Polsku)

Vydané faktury - SME Vision pracuje s podklady v souborech CSV, xls, u prodejců na Amazon stačí Amazon Sales List.

¿Quiere saber más?

bottom of page